Lovande galopphästar

Min Galopphäst satsar på att köpa in kvalitativa och lovande unghästar till rimliga priser. Som delägare följer du din galopphäst under hela inridningen och grundträningen och därefter under galopphästens karriär.

När din häst springer in prispengar betalas dessa ut till ditt bankkonto!

Vanliga frågor

Hur säger jag upp min andel?

Du kan när som helst säga upp din andel genom att maila oss. Din uppsägningstid är endast en kalendermånad.

Kan jag hälsa på min häst i stallet?

Som delägare är du naturligtvis välkommen att hälsa på din galopphäst i stallet. Vi finns i stallet sju dagar i veckan men ser gärna att du föranmäler ditt besök för att du ska få ut största möjliga upplevelse när du hälsar på din galopphäst.

Hur fungerar utdelningen av prispengar?

Efter att hästen sprungit in prispengar dras en jockeyprovision på 12,5 % samt en tränarprovision av på 12,5 %. Resten fördelas mellan delägarna och betalas ut senast den 20:e månaden efter att prispengarna tjänats in.

Vad händer efter avslutad tävlingskarriär?

När beslut fattats att galopphästen inte ska tävla längre upphör din förpliktelse att betala månadsavgiften omedelbart. Galopphästen får därefter två-tre månader med lugnare träning och säljs därefter som ridhäst till ett varaktigt hem.