Publicerad av Jessica Ohlson den . En del av Galoppskolan.

Galoppskolan: Handicaptal

I detta avsnitt av galoppskolan gäller det att hålla tungan rätt i munnen när vi går igenom galopphästarnas handicaptal. Vad kommer det ifrån? Vad används det till och hur ser den matematiska uträkningen ut?
Galoppskolan: Handicaptal

Bakgrund

Alla galopphästar, världen över, har ett individuellt handicaptal som är till för att jämföra hästens prestationer med andra hästar. Presterar hästen bättre än förväntat i ett lopp höjs handicaptalet och presterar den sämre, så sänks handicaptalet. I ett lopp bär hästarna vikt på ryggen utifrån sitt handicaptal vilket innebär att en bättre häst går med mer vikt än en sämre. Detta för att göra loppen mer jämlika, spelvärda och för att fler hästar ska få en chans att tjäna pengar.  Systemet med att sätta handicaptal på hästar utvecklades i slutet av 1700-talet och det första handicaploppet reds 1790 på banan Ascot i England. 

Matematiska uträkningar

Systemet med handicaptal utgår från teorin om att 1 kg extra på ryggen innebär 1 hästlängd (3,5 m) över 1600m. En hästlängd räknas i löpfart om till 0,2 sekunder. Eftersom många lopp vinns med ett par decimeters marginal spelar vikten med andra ord en stor roll!

Över riktigt korta distanser, omkring 1200m talas det ofta om att vikten spelar mindre roll och många spelare räknar att 1 kg viktskillnad på 1200m egentligen bara är värt omkring 0,75 kg/0,75 hästlängder medan det över längre distanser på upp mot 2400m kan vara värt så mycket som 1,5 kg/1,5 hästlängder.  

Olika variabler att ta hänsyn till

För att räkna ut en hästs handicaptal finns många variabler att ta hänsyn till. Detta är bara några av dem. 

Hastighet
En av de saker man ofta använder sig av för att sätta ett handicaptal är hastigheten som hästen sprungit ett visst lopp på. Hur står sig tiden jämfört med hur snabbt hästar i aktuell klass brukar springa aktuell distans på aktuell bana? Eftersom banunderlaget kan variera från tävlingsdag till tävlingsdag (och även under samma tävlingsdag) krävs det mycket statistik kring just tider för att kunna bedöma hur bra en viss häst är. Vädret har stor inverkan på banorna och en häst som exempelvis springer 1600m på 1 min 45 sekunder ena vecka, kan mycket väl springa samma sträcka på 1 min 44 sekunder veckan därpå, utan att det för den skull innebär att hästen förbättrat sig 5 kg i handicap (kom ihåg: 0,2 sekunder = 1 kg på 1600m). 

Löpningsförloppet
Löpningsförloppet är i högsta grad relevant då man sätter ett handicaptal. Ett tänkbart scenario är att det finns en favorit i lopp som nyligen vunnit eller placerat sig på aktuell distans i aktuell klass. Om hästen av någon anledning missar starten (ouppmärksam jockey eller ouppmärksam häst) kanske den hamnar långt bak i ett fält med 15 hästar, sitter instängd bakom en mur av hästar och kommer i mål med massor med krafter kvar men slagen 10-15 längder av vinnaren. Innebär det att den hästen är 10-15 kg sämre än vad den var senast den placerade sig? Givetvis inte. 

Banunderlag
I många länder har hästarna ett handicaptal på gräs och ett på dirttrack/sand/all-weatherbanor. Så ser det inte ut i Skandinavien men banunderlaget har stor betydelse. Vissa hästar springer inte ifrån stallkatten på exempelvis dirttrack medan de älskar att springa på gräs. Andra hästar klarar inte av snabba/blöta/tunga banor men presterar fantastiskt bra när de får "rätt underlag". Begrepp som "gräshäst" eller "vinterhäst" är vanliga inom galoppsporten och används för att beskriva en häst som trivs bäst just på gräs eller på vinterbanor. 

Dagsform
Vill man sätta ett handicaptal seriöst bör man titta på hästarnas dagsform men detta kräver normalt sett stor kunskap om hur just varje häst brukar bete sig eller se ut inför loppen. En häst som oftast är lugn innan loppet men som en viss dag plötsligt svettas upp och agerar stressat kan få ett optimalt löpningsförlopp men ändå underprestera utan att för den skull förtjäna ett kraftigt sänkt handicaptal. Kanske hade hästen en liten infektion spökande i kroppen just den dagen, eller kanske var det första gången hästen reste till en ny bana vilket kan ha stressat hästen? Vissa hästar reagerar också negativt på stor uppståndelse kring en tävlingsdag (exempelvis stora tävlingsdagar med scen, hög musik och mycket publik nära inpå hästarna). Förseningar i tävlingsprogrammet kan också ha betydelse för hur mycket energi hästarna gör av med innan loppet börjar och följaktligen, hur mycket energi de har kvar att lägga i loppet. 

Distans
Visst finns det en del hästar som är "allroundhästar" och springer på nästan alla distanser men de flesta delas in i kategorierna sprinter (korta distanser), miler (kring en engelsk mile/1609 m) och stayer (långa distanser). En häst som är ute på en distans som inte passar kan prestera sämre än vad den borde just på grund av att distansen inte var optimal. En häst som brukar gå på korta distanser kan exempelvis bli alldeles för het på en längre distans och lägga för mycket energi på att försöka dra upp hastigheten för tidigt i loppet. 

Det skandinaviska systemet

I Skandinavien har vi handicaptal som sträcker sig från 40 till 100, där den bästa hästen rent teoretiskt har 100 i handicap och den sämsta 40. Bär dessa hästar samma vikt och tävlar över 1600m ska alltså hästen med 100 i handicap slå den sämre hästen med 40 hästlängder = 140m. 

Skandinaviens handicaper heter Nicholas Cordrey och är den som sätter handicaptalen på samtliga hästar i Skandinavien. 

Handicaptalets betydelse

Handicaptalet har flera stora betydelser inom galoppsporten. Dessa är några av de viktigaste. 

Handicaplopp
I ett handicaplopp bär hästarna vikt utifrån vilket handicaptal de har. I teorin ska alla hästar därför komma i mål precis samtidigt. Så sker dock aldrig i praktiken eftersom hästarnas startspår, dagsform, jockeyns taktiska val och mycket annat också spelar roll. Att det blir dött lopp mellan två hästar är dock inte alldeles ovanligt. 

Hjälpmedel för spelarna
Handicaptalet är en guldgruva för de spelar som vet hur de ska använda det. Avancerade spelare kan också sätta egna handicaptal och på så vis hitta hästar som är undervärderade av den officiella handicapern och därför står bättre till viktmässigt i loppen än vad de borde göra.

I lopp som inte är handicaplopp, så kallade löpningar, bär hästarna samma vikt och för spelare är det i dessa lopp mycket viktigt att känna till handicaptalet. En häst som har flera kilo högre i handicap än de andra hästarna i fältet, men ändå bär samma vikt, är troligen en het segerkandidat. 

Ranking av hästar
I de största löpningarna delas vissa av platserna i loppet ut baserat på handicaptal. För att överhuvudtaget få delta i ett sådant lopp kan det därför vara av avgörande betydelse hur högt handicaptal hästen har. 

I avelssammanhang har också handicaptalet betydelse. Vid köp av åring tittar potentiella köpare på hur högt handicaptal fadern och modern har haft. Vissa hingsthållare kan också välja att enbart acceptera ston som haft ett visst handicaptal, eller som lämnat avkommor med ett visst handicaptal, till sin hingst. 

Vill du äga galopphäst?

Hos MinGalopphäst.se köper du en andel i en galopphäst för engångsavgiften 699 kr. Andelen sträcker sig över hela 2- och 3-årssäsongen. En avgift men mycket nöje i 2 år!

Bli delägare