Publicerad av Jessica Ohlson den . En del av Galoppskolan.

Galoppskolan: Att vara tränare

I dagens avsnitt av Galoppskolan lär vi oss vad en galopptränare gör, hur man utbildar sig till tränare, och vad galopptränare i Sverige tjänar.
Galoppskolan: Att vara tränare

Bakgrund

Att vara galopptränare är för de flesta en hobby men det kan också vara ett heltidsyrke. I Sverige finns drygt 50 professionella tränare och de flesta av dem arbetar heltid som galopptränare. De har allt ifrån 5 upp till över 40 galopphästar i träning. Det finns också över 160 amatörtränare som i många fall bara har 2-5 hästar i träning och som har detta som hobby. Gemensamt för alla som tränar galopphästar är ett stort intresse för dels den fysiska träningen av galopphästar men också hästars välbefinnande och skötsel.

Utbildning

För att bli galopptränare måste man gå kurser som anordnas av Svensk Galopp varje år. Steg 1-kursen är en helgkurs med introduktion i galoppsporten. Efter två veckors praktik hos professionell galopptränare följs den upp med en steg 2 kurs under sex dagar som avslutas med ett praktiskt och ett teoretiskt prov. Efter godkända prov kan amatörtränarlicens tas ut vilket ger rätt att träna treåriga och äldre galopphästar. När man uppvisat godtagbara tävlingsresultat som amatörtränare är Steg 3-kursen näst på tur och efter ett godkänt fördjupningsarbete får man rätt att träna även tvååriga hästar. För den som vill bli proffstränare krävs också att Steg 4-kursen genomförs, en tvåveckorskurs vilken hålls tillsammans med travets blivande proffstränare.

Vardag

En galopptränare har oftast fler uppgifter än att till exempel göra träningsupplägget för hästarna och beräkna foderstater. Galopptränaren har för det första ett företag att sköta med det pappersarbete det innebär, han eller hon är också normalt sett arbetsgivare och har en eller flera personer anställda i stallet. Samtidigt som allt arbete i stallet ska fungera behöver galopptränaren också sköta pappersarbetet kring galopphästarna så som planering av lopp och anmälningar till dessa.

Sist men inte minst har galopptränaren sina kunder i form av hästägarna som givetvis vill ha så mycket information om sin häst som möjligt. Galopptränaren har ett stort ansvar i att marknadsföra sig själv och i att hålla sina kunder nöjda och uppdaterade.

I Sverige är det vanligt att galopptränaren är med i stallet från tidig morgon till eftermiddag och övervakar alla hästar som rids samt kontrollerar deras hälsostatus. Vissa tränare rider också själva både i träning och ibland även i lopp. Utomlands förekommer det att galopptränarna har hundratals hästar i träning och då delegeras ansvar i högre utsträckning till assisterande tränare. En tränare arbetar oftast sju dagar i veckan.

 1. I Sverige är det vanligt att galopptränaren är med i stallet från tidig morgon till
 2. Utomlands förekommer det att galopptränarna

  Tävlingsdagar

  Inför en tävlingsdag så är det tränaren som valt ut vilket lopp hästen ska starta i samt vilken jockey som ska rida. Loppen skiljer sig åt avseende bland annat längd och banunderlag. Dessutom tävlar galopphästarna i olika klasser beroende på hur bra hästarna är och tränaren måste försöka hitta de loppen där hästen har som störst chans att placera sig.

  Under tävlingsdagen är det tränarens uppgift att ta emot sadeln från jockeyn, sadla hästen och se till att hästen i rätt tid infinner sig i ledvolten där hästarna leds runt inför loppet. Tränaren ger också jockeyn instruktioner om hur loppet ska ridas och om vilka särskilda egenskaper hästen har.

  • I Sverige är det vanligt att galopptränaren är med i stallet från tidig morgon till
  • Utomlands förekommer det att galopptränarna

  Efter ett lopp får tränaren jockeyns analys av loppet och kan utifrån det göra en plan för hästens fortsatta matchning. Dessutom kommunicerar tränaren med hästägarna kort efter loppet eftersom de är angelägna om att höra tränaren och jockeyns reflektioner. Slutligen är tränaren, tillsammans med sin personal, noga med att gå igenom galopphästen efter loppet för att se om det finns några tecken på skador eller överansträngningar.

  Lön

  En tränare får 10 % i provision på de prispengar som galopphästarna i dennes stall springer in. Utöver det fakturerar galopptränaren varje månad sina hästägare ett belopp för att ha galopphästarna i träning. I den tränaravgiften ingår bland annat kostnaden för stallet, foder, utrustning och lön till personal. Tränaren kan välja att ta ut en lön utöver provisionen på prispengarna.

  Vill du äga galopphäst?

  Hos MinGalopphäst.se köper du en andel i en galopphäst för engångsavgiften 699 kr. Andelen sträcker sig över hela 2- och 3-årssäsongen. En avgift men mycket nöje i 2 år!

  Bli delägare